Η γνώση είναι σημαντική! Ενημερώσου για τις συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους. Είναι το πρώτο βήμα για να αντιληφθούμε γιατί πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες.

 

 

Ενημέρωση γονέα

 

 

Οι στόχοι