Fish Forward

Fish Forward

To Fish Forward (Τα Ψάρια Μπροστά) είναι μια ενημερωτική καμπάνια την οποία στηρίζει η WWF. Σε συνεργασία με τη WWF Ελλάδος οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου-Λ.Τ. Αστυπάλαιας οργάνωσαν μια καμπάνια ενημέρωσης στο νησί τους με θέμα την υπεραλίευση και την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών. 

  • Ζωή στο Νερό
  • Ζωντανή
  • Ιούνιος 2020
  • 10.00 π.μ.
  • Αστυπάλαια
  • 1.000