Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους
και οικοδομούμε αποτελεσματικούς
θεσμούς σε όλα τα επίπεδα

 

Κρυπτόλεξο

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….