Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους

 

Παιχνίδι Μνήμης

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….