΄΄Μαθαίνουμε στον κήπο”,#Garden-based-learning#

121978247_340872687220331_2208137906772938058_n

#Garden-based-learning#

Η δημιουργία του ‘’σχολικού μας κήπου’’ αποτελεί ένα σχέδιο δράσης που θα ενισχύσει τη μάθηση των μικρών παιδιών  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν, προτάθηκε η ιδέα να   δημιουργήσουμε το ‘’σχολικό μας κήπο’’ ο οποίος θα αποτελέσει  μέσο προσέγγισης,  μάθησης, εξερεύνησης και παρατήρησης που αποτελούν τις βασικότερες μεθόδους εκμάθησης στη νηπιακή ηλικία και η φύση  το σπουδαιότερο δάσκαλο, σύμφωνα με τον Ρουσσώ(Emile,1762).

Η εμπλοκή των νηπίων με το ‘’σχολικό μας κήπο’’ θα αποτελέσει ένα αβίαστο μέσο ολιστικής ανάπτυξης των νηπίων. θα επιτυγχάνεται διεπιστημονική μάθηση με δράσεις που θα εμπνέονται από τους 4 Θεματικούς Κύκλους; Ευ-Ζην, Φροντίζω το περιβάλλον, Δημιουργώ- Καινοτομώ, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ. Θα καλλιεργηθούν  δεξιότητες που θα αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, δημιουργίας, κριτικής σκέψης, προκειμένου τα νήπια να εξηγούν το περιβάλλον γύρω τους και να διαμορφώνουν ευκαιρίες και διάθεση για δράση.

  • Ποιοτική Εκπαίδευση
  • Ζωντανή
  • Δύο ώρες
  • 22 Σεπτεμβρίου
  • 10:30-12:30μ.μ.