fbpx

 

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε βιωματικά προγράμματα πάνω σε θέματα αγωγής υγείας (ψυχική υγεία, σωματική υγεία). Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το αναλυτικό πρόγραμμα και μπορούν να υλοποιηθούν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου σας.

Τα προγράμματα

 

Η πρόκληση

Γεννιόμαστε με συναισθήματα, τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και πολλές φορές να κατανοήσουμε εύκολα. Κάποιοι από εμάς μάλιστα μας είναι δύσκολο να τα εκφράσουμε και ακόμα πιο δύσκολο να τα διαχειριστούμε, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και δυσάρεστες καταστάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εναρμονισμένο και με τις βασικές αρχές των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επικεντρώνεται:

 • στη γνωριμία των συναισθημάτων
 • στην αναγνώριση από τα παιδιά του ψυχικού τους κόσμου αλλά και των γύρω τους
 • στη δημιουργική έκφραση των παιδιών για ό,τι αισθάνονται
 • στη σύνδεση των συναισθημάτων με γεγονότα της καθημερινότητας
 • στη διαχείριση συναισθημάτων, όπως το φόβο ή το θυμό, δίνοντας έμφαση στα θετικά συναισθήματα.

Η προσέγγιση

Κουκλοθεατρικά δρώμενα και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν τα βασικά ανθρώπινα συναισθήματα και να τα συνδέσουν με καταστάσεις της ζωής. Οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες, το θεατρικό παιχνίδι και η παντομίμα βοηθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν και εξωτερικεύσουν δημιουργικά τα δικά τους συναισθήματα, να αναγνωρίσουν βέλτιστους τρόπους για την έκφρασή τους και να συνδυάσουν πραγματικά γεγονότα με τον ψυχικό τους κόσμο. Ασκήσεις χαλάρωσης, επιδαπέδιος τάπητας και καλλιτεχνική δραστηριότητα αποτελούν τον επίλογο του προγράμματος υποστηρίζοντας τα παιδιά να γνωρίσουν τρόπους διαχείρισης των αρνητικών τους συναισθημάτων και να μάθουν να βλέπουν θετικά τις καταστάσεις της ζωής.

Η πρόκληση

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όλο και πληθαίνουν τα κρούσματα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Η βίαιη συμπεριφορά μέσα στο χώρο του σχολείου φαίνεται να αποτελεί πια σύνηθες φαινόμενο, με όλο και περισσότερους ανήλικους να εμπλέκονται σε περιπτώσεις βιαιοπραγιών, εντός και εκτός των σχολικών αιθουσών.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναπτύσσεται γύρω από:

 • την ενημέρωση και τον εντοπισμό περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού
 • την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων
 • την απόκτηση κινήτρων για συνεργασία και ομαδικότητα
 • την ανακάλυψη τρόπων ώστε τα παιδιά να συμβιβάσουν τις μεταξύ τους διαφορές
 • τη γνωριμία με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
 • τις τεχνικές διαχείρισης θυμού και επίλυσης συγκρούσεων
 • το διάλογο που μπορούν να ξεκινήσουν για την επίλυση του φαινομένου του εκφοβισμού.

Η προσέγγιση

Μέσα από την ενεργητική δράση και αξιοποιώντας ένα πλούσιο οπτικό υλικό, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πρωτότυπα παιχνίδια, κατανοούν το παγκόσμιο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και ενεργοποιούνται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με στόχο να συμβάλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος και εμπιστοσύνης μεταξύ της ομάδας.

Η πρόκληση

Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. τα ζητήματα της διαφορετικότητας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού μέσα και έξω από την σχολική τάξη μπορούν να απασχολήσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τους μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές και τις αξίες που προωθούνται μέσα από τους Παγκόσμιους Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιδιώκεται η προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η απόκτηση κινήτρων για συνεργασία και ομαδικότητα.

Το πρόγραμμα, βοηθά τα παιδιά να:

 • γνωρίσουν τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της (φυλετικές, πολιτισμικές, κοινωνικές διακρίσεις)
 • μάθουν για την ξενοφοβία και το ρατσισμό
 • πάρουν ερεθίσματα ώστε να δουν θετικά τους άλλους
 • γνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • ανακαλύψουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι άνθρωποι
 • ξεπεράσουν τυχόν προκαταλήψεις και στερεότυπα
 • αποκτήσουν κίνητρα για συνεργασία και ομαδικότητα.

Η προσέγγιση

Ένα πρόγραμμα πλούσιο σε ομαδοσυνεργατικές μουσικοκινητικές δραστηριότητες που ευαισθητοποιούν τα παιδιά σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προαγωγή του σεβασμού. Οπτικοακουστικό υλικό που κεντρίζει το ενδιαφέρον και δίνει ερεθίσματα στο να δουν θετικά τους «διαφορετικούς» και πολλά άλλα βιωματικά παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη σημασία της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων και να ξεπεράσουν παγιωμένες αντιλήψεις.

Η πρόκληση

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αλλάξει σημαντικά τις διατροφικές μας συνήθειες και τα επίπεδα της σωματικής δραστηριότητας, με τα παιδιά να παραδειγματίζονται και να επηρεάζονται άμεσα από πρότυπα «κακής διατροφής» και καθιστικής ζωής. Δυστυχώς μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά στην Ελλάδα 5-12 ετών χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό παχυσαρκίας καθώς και χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, βοηθά τα παιδιά να:

 • ενημερωθούν για θέματα υγιεινής διατροφής και σωματικής υγείας
 • γνωρίσουν τη σημασία της Μεσογειακής Διατροφής, τις διάφορες ομάδες τροφών και την αξία των ισορροπημένων γευμάτων
 • αναγνωρίσουν την αξία του μέτρου και της ποικιλίας στη διατροφή μας
 • κατανοήσουν τη σχέση της ισορροπημένης διατροφής και άσκησης για τη διατήρηση της καλής υγείας
 • συνειδητοποιήσουν τη σημασία του «ενεργειακού ισοζυγίου»
 • ανακαλύψουν τη σπουδαιότητα της ένταξης των κινητικών δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά μας
 • παρακινηθούν ώστε να αποκτήσουν σωστές συνήθειες και μια καλή ποιότητα ζωής.

Η προσέγγιση

Τα παιδιά συμμετέχουν σε ομαδοσυνεργατικά μουσικοκινητικά παιχνίδια, ενημερώνονται μέσα από την προβολή οπτικού υλικού, κατανοούν τη σημασία του ενεργειακού ισοζυγίου (ενέργεια που προσλαμβάνεται μέσω της υγιεινής διατροφής με ενέργεια που καταναλώνεται μέσω της σωματικής δραστηριότητας) μέσα από πειράματα και βιωματικές δραστηριότητες και ανακαλύπτουν την αξία του μέτρου και της ποικιλίας στη διατροφή μας μέσα από την ενεργή τους δράση.

Η πρόκληση

Το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής απασχολεί όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες είναι που πρέπει να δοθεί έμφαση, ώστε να μπουν οι βάσεις για τους αυριανούς ενήλικες.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει ως στόχο τα παιδιά να:

 • καταλάβουν τη σπουδαιότητα της ασφάλειας στους δρόμους
 • γνωρίσουν τα βασικά σήματα του ΚΟΚ
 • μάθουν κανόνες κυκλοφοριακής συμπεριφοράς των πεζών
 • κατανοήσουν τα είδη σήμανσης και τις οδηγίες του τροχονόμου
 • μάθουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατο
 • αναγνωρίσουν τα λάθη που κάνουν είτε ως πεζοί είτε ως επιβάτες και να μην τα επαναλάβουν στο μέλλον
 • αντιληφθούν τη σημασία παροχής προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς
 • αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση και υπεύθυνη στάση, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα, μικρά ή μεγάλα.

Η προσέγγιση

Τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια, ενεργοποιούνται μέσα από τη διάδραση και απασχολούνται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και πρωτότυπο επιδαπέδιο παιχνίδι προσομοίωσης δρόμου.

Η πρόκληση

Το να μάθουμε να αγαπάμε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση ευχάριστα, φυσικά, χωρίς εξαναγκασμό. Έτσι θα νιώθουμε όμορφα, πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό μας και έπειτα με όλους τους άλλους.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Μέσα από βιωματικές διαδικασίες τα παιδιά:

 • ενημερώνονται ώστε να κατανοήσουν θέματα καθαριότητας και υγιεινής
 • γνωρίζουν τις πηγές μόλυνσης που βρίσκονται στο περιβάλλον τους και πως να τις αποφεύγουν
 • μαθαίνουν να φροντίζουν τόσο το σώμα τους όσο και τους χώρους που δραστηριοποιούνται φυσικά, ευχάριστα, χωρίς εξαναγκασμό

Έτσι, νιώθουν όμορφα, πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό τους και έπειτα με όλους τους άλλους

Η προσέγγιση

Ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τις πηγές μόλυνσης, και μέσω των ομαδοσυνεργατικών δράσεων και της ενεργούς συμμετοχής μαθαίνουν την αξία της καθαριότητας και της προσωπικής υγιεινής.

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα