Η πρωτοβουλία  in action for a better world «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και των Ενεργών Πολιτών στην υιοθέτηση υπευθύνων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες -έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Για να επιτευχθεί το όραμα που εκπροσωπούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, απαιτείται η συμμετοχή και η συντονισμένη προσπάθεια όλων μας!

Η διάκριση της πρωτοβουλίας in action, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, ως το καλύτερο πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην Ευρώπη για τη διάδοση και ευαισθητοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους για τη συνέχιση του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος.

Με τη βεβαιότητα ότι η πρωτοβουλία in action συνάδει τόσο με τους εθνικούς όσο και τους προσωπικούς στόχους του καθένα μας, ως Υπεύθυνοι Οργανισμοί & Ενεργοί Πολίτες, σας καλούμε να αναλάβετε δράση και να  συμβάλλεται στην περαιτέρω εξέλιξή της!

 

Στο σύνολο της κοινωνίας!

Όλοι μαζί, υπεύθυνοι οργανισμοί, ενεργοί πολίτες, εκπαιδευτικοί, μαθητές, οικογένειες και τοπικές κοινωνίες δραστηριοποιούμαστε σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο για τα θέματα που μας αφορούν, ώστε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για εμάς και τα παιδιά μας!

Στην ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση όλων μας -των υπεύθυνων οργανισμών και των ενεργών πολιτών του σήμερα- με στόχο την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στην εκπαίδευση της μαθητικής κοινότητας, αποσκοπώντας στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο, αυτών που θα αναλάβουν δράση για να φέρουν την αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Στην αφύπνιση & ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας & παρέμβασης, με στόχο την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων.

Η πρωτοβουλία in action αποτελείται από 3 μέρη:

  • το εκπαιδευτικό, που απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το εισαγωγικό μάθημα για τους Στόχουςτο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΗΕ- εμπλουτισμένο με την Ελληνική Βιβλιοθήκη των Στόχων, αλλά και βιωματικά προγράμματα και ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν το διδακτικό έργο.

Τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό, Bravo Schools, που αναδεικνύει τις καλύτερες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και που λειτουργεί συγχρόνως ως ένας ευρύτερος μηχανισμός ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις δράσεις  και τις προτάσεις των μαθητών για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

  • το ενημερωτικό, που απευθύνεται στις οικογένειες και στους ενεργούς πολίτες, με προτάσεις για υπεύθυνες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν στην καθημερινή μας ζωή έτσι ώστε όλοι να γίνουμε θεματοφύλακες των Στόχων.
  • το πρόγραμμα συνεργασίας και δράσης σε τοπικό επίπεδο, που απευθύνεται στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων, αναπτύσσοντας τοπικά φεστιβάλ in action Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο και δημιουργώντας τα αντίστοιχα in action SDGs Schools & Cities Clubs.

Η πρωτοβουλία in action αναπτύσσεται από το QualityNet Foundation σε συνεργασία με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως την Project Everyone, τη Unicef και την Unesco, το German Council for Sustainable Development (RNE) και το European Sustainable Development Network (ESDN).

Σε εθνικό επίπεδο υλοποιείται με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και με την υποστήριξη Οργανισμών που θέλουν να συνδεθούν με τους Παγκόσμιους Στόχους και να συμβάλλουν στη υποστήριξη της δημιουργίας της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων (Greek SDGs Library) και την ανάπτυξη των τοπικών δράσεων μέσω των φεστιβάλ in action -Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο.

Η επιτυχία της εφαρμογής του στηρίζεται στην υποστήριξη

  • των θεσμικών φορέων της χώρας μας που, με τις κατευθυντήριες οδηγίες τους, μπορέσαμε να συνδυάσουμε την Διεθνή εμπειρία με τις Εθνικές προτεραιότητες, όσον αφορά την υιοθέτηση και την προσαρμογή των Παγκόσμιων Στόχων στην ελληνική πραγματικότητα. 
  • της εκπαιδευτικής κοινότητας, που με την θετική αποδοχή με την οποία αγκάλιασε όλα τα στάδια του προγράμματος καθώς και της συνεισφοράς της με διδακτικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως best practices σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
  • της μαθητικής κοινότητας, που με τις δημιουργικές της προσεγγίσεις και τις προτάσεις της για έναν καλύτερο κόσμο, μας δίνει έμπνευση και κατεύθυνση για τα θέματα που ενδιαφέρουν τη νέα γενιά.
  • των υπεύθυνων οργανισμών, που συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και που μέσω της χρηματοδότησης τους αποδίδονται τα εκπαιδευτικά /ενημερωτικά /οπτικοακουστικά υλικά στην ελληνική γλώσσα και αναπτύσσεται το Greek SDGs Library, συνδέοντας τους Παγκόσμιους Στόχους με την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης υποστηρίζουν την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης μέσω των βραβείων ψηφιακού εξοπλισμού που δίνονται στο πλαίσιο του Bravo Schools.

Την πρώτη χρονιά υλοποίησης της πρωτοβουλίας in action υποστηρικτές ήταν: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ELVAL-HALCOR.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής υλοποίησης του προγράμματος  (2018) ήταν εντυπωσιακά. Συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία 650 σχολεία με ένα σύνολο 100.000 μαθητών και, μέσα από την ενεργό συμμετοχή στο Bravo Schools 32.000 μαθητών από 202 σχολικές μονάδες με 545 συμμετοχές, κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή σχολείων από 13 περιφέρειες, 43 νομούς και 109 δήμους, επέτρεψε τη δημιουργία των πρώτων in action SDGs Schools & Cities Clubs. Επίσης, η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα να συμμετάσχουν ενεργά 8.420 ενεργοί πολίτες και να ενημερωθεί και αφυπνισθεί ένα σύνολο 240.000 ανθρώπων.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του bravo schools 2018 εδώ.

 

 

 

global goals

1 Η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση
όλων μας,
στην υιοθέτηση
πρακτικών που συμβάλλουν
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


2 Η εκπαίδευση
της μαθητικής
κοινότητας,
των ενεργών πολιτών του αύριο,
που θα φέρουν
την αλλαγή στον κόσμο.


3 Η αφύπνιση &
ενεργοποίηση
της τοπικής κοινωνίας
στην ανάπτυξη δράσεων
συνεργασίας & παρέμβασης,
στις τοπικές προκλήσεις


μπες στη δράση τώρα