τομεγαλύτερο μάθημα του κόσμου

Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου αποτελεί το επίσημο εισαγωγικό εκπαιδευτικό υλικό για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται παγκοσμίως και στόχο έχει να συμβάλλει στην αφύπνιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών 6 έως 15 ετών στα θέματα των Παγκόσμιων Στόχων, διαμορφώνοντας τους ενεργούς πολίτες του αύριο.

Αναπτύσσεται από την Project Everyone, με την υποστήριξη της Unicef και της Unesco και από το 2015 έχει προσεγγίσει πάνω από 130 χώρες και εκατομμύρια παιδιά.

Το QualityNet Foundation σε αποκλειστική συνεργασία με την Project Everyone  ανέλαβε για την Ελλάδα τη μετάφραση και την προώθηση του εκπαιδευτικού υλικού για τους 17 Στόχους στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ1/ΓΜ/74030/171175 /Δ7Φ15/183121/Δ2).

Καλή αρχή!

 

Υλικά για τον Εκπαιδευτικό

 

 

Υλικά για το Μαθητή

 

 

Οπτικοακουστικά Υλικά

 

 

Ενημέρωση – Υποστηρικτικά Υλικά