Αλληλεπίδραση με ευρωπαϊκά σχολεία της Ομογένειας

οθόνης (34)

Η επικοινωνία μας με τα σχολεία της Ομογένειας έχει στόχο τη δημιουργία μια συνέργειας κατά τη φετινή χρονιά σε κοινούς άξονες του Προγραμματισμού μας. Το ενδιαφέρον τους εκδηλώθηκε με ενθουσιασμό μετά την παραλαβή του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου με τίτλο “Μια χρονιά μαζί…στο Αρχαίο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου!” που διαμοιράσαμε στους συμμαθητές ΔΕ στην Ελλάδα και την Ομογένεια, προσκαλώντας τους σε έναν κοινό διάλογο για τον πολιτισμό!

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Διαδικτυακή
  • 20/9/2020
  • 230

Leave a Reply