Αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση του Σχολικού κανονισμού

Αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση του Σχολικού κανονισμού

Το σχολείο κατόπιν συζήτησης και εκπροσώπησης των μελών της σχολικής κοινότητας αναδιαμόρφωσε το σχολικό κανονισμό, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και να διασφαλίζει την υγεία όλων. Προηγήθηκε σχετική επιμόρφωση από τον Υπεύθυνο Αειφορίας της Δ Αθήνας. Ο νέος σχολικός κανονισμός διαμοιράστηκε σε όλους και δημιούργησε μια κοινή δέσμευση με ζητούμενη την αποτελεσματικότητα στο εκπαιδευτικό έργο.

  • Ποιοτική Εκπαίδευση
  • 15/9/2020
  • 230

Leave a Reply