ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΝΕWS LETTER ΤΟΥ QUALITY NET FAOUNDATION ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΝΕWS LETTER ΤΟΥ QUALITY NET FAOUNDATION ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Παραθέτουμε 3 url διευθύνσεις αναρτήσεων μας στο Φωτόδεντρο που αφορούν ανοικτές εκπαιδευτικές πρακτικές που υλοποιήθηκαν  στο Γυμνάσιο Κοίμησης και αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι παρακάτω αναρτήσεις είναι εκτός κάποιου διαγωνισμού προς το παρόν. Απλά αναρτήθηκαν για την «τιμή των όπλων» και την δημοσιοποίηση- προβολή του έργου που επιτελείται στο γυμνάσιο Κοίμησης!

  1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚH: “ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”  http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/652?locale=el
  2. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: “ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/655?locale=el
  3. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: “ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ”                                     http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/656?locale=el

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: “ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/655?locale=el

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΝΕWS LETTER ΤΟΥ QUALITY NET FAOUNDATION ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

  • Ποιοτική Εκπαίδευση
  • Διαδικτυακή