Αξιοπρέπη και ασφαλή εργασία

work_safety

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Διαφάνεια, Αξιοκρατία, Δικαιοσύνη για όλους.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί με την ετήσια καμπάνια του ΟΗΕ για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

  • Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
  • Διαδικτυακή
  • www.osye.org.gr
  • ένας χρόνος
  • 01/10/2020
  • 10:00
  • 2500