Αφιέρωμα στους SDGs στο Small Buddies E-magazine

Instagram Square Post - Small Buddies - 02

Το δωρεάν περιοδικό Small Buddies με πλήρες αφιέρωμα 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι (Sustainable Development Goals-SDGs) υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Σκοπός είναι να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2030, τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.

Η Ατζέντα 21 που περιλαμβάνει τους 17 SDGs είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης και εργασίας, τόσο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο και από τα κράτη μέλη που τον αποτελούν.

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Διαδικτυακή
  • https://www.youtube.com/channel/UCsS1KLy3pO1866GJ770997Q
  • 2020
  • 2020
  • -
  • Αθήνα, Ελλάδα
  • 2000