Βιωματικά Προγράμματα

 

Τα βιωματικά προγράμματα είναι σχεδιασμένα, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά και υποστηρικτικά των σχολικών προγραμμάτων και projects και συνδέονται με τους τις θεματικές των Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μπορούν να λειτουργήσουν ως εισαγωγή στη θεματική, ενισχυτικά ή και για την ολοκλήρωση μιας θεματικής ενότητας.

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα