1,2,3… Ανακύκλωσε!

 

Παρουσίαση του προγράμματος για:

A’ Μέρος

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B’ Μέρος

Εισαγωγή στο θέμα

 • Παρουσίαση του θέματος & εισαγωγή στο θέμα μέσω κουκλοθεατρικού δρώμενου,

  με στόχο να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και βασικές πληροφορίες για το πρόβλημα των απορριμμάτων και την ανακύκλωση ως προτεινόμενη λύση.

Γ’ Μέρος

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Κινητικό παιχνίδι

  Τα παιδιά μέσα από ένα διασκεδαστικό και ανταγωνιστικό κινητικό παιχνίδι έρχονται αντιμέτωπα με το πρόβλημα των απορριμμάτων και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του παραμέτρους γνωρίζοντας παράλληλα τα υλικά της ανακύκλωσης.

 • Μουσικοκινητική

  Τα παιδιά κινούνται στο χώρο αναγνωρίζοντας διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά.

 • Ομαδικό παιχνίδι

  Ένα πρωτότυπο παιχνίδι συναγωνισμού ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία της επαναχρησιμοποίησης των υλικών.
 • Επιδαπέδιο παιχνίδι

  Ένα διασκεδαστικό ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι με σκοπό να αναγνωρίσουν ως λύσεις του προβλήματος των απορριμμάτων το τρίπτυχο: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, να γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες για ορθή ανακύκλωση, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους και να παρακινηθούν, να προβληματιστούν και να αντιδράσουν.

 • Κινητικό παιχνίδι

  Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι εμπεδώνουν με ένα ξεχωριστό τρόπο τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Δ’ Μέρος

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Ατομική καλλιτεχνική δραστηριότητα

  με στόχο την επαναχρησιμοποίηση άχρηστων – χρήσιμων υλικών.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα