Την ενέργειά μου πίσω, παρακαλώ!

 

Παρουσίαση του προγράμματος για:

A’ Μέρος

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B’ Μέρος

Εισαγωγή στο θέμα

 • Εισαγωγή & παρουσίαση του θέματος μέσω προβολής υλικού,

  με στόχο να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης, να κατανοήσουν την ενέργεια και τις μορφές της καθώς και να εντοπίσουν τη χρήση της στην καθημερινότητά μας.

Γ’ Μέρος

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα

  Τεράστιες κάρτες που ενεργοποιούν τη φαντασία των παιδιών και τους βοηθούν να γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι τις πηγές ενέργειας και να συνειδητοποιήσουν τη χρηστικότητά τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

 • Επιδαπέδια παιχνίδια

  Τα παιδιά με τη βοήθεια των επιδαπέδιων παιχνιδιών εντοπίζουν τη χρήση της ενέργειας στην καθημερινότητά μας και ανακαλύπτουν την αναγκαιότητα της εξοικονόμησης προτείνοντας απλούς τρόπους ώστε να γίνεται καθημερινά πράξη.
 • Κινητικό επιδαπέδιο παιχνίδι ερωτήσεων

  Μια δραστηριότητα που ενεργοποιεί τους μαθητές και τους βοηθά να συσχετίσουν την κατανάλωση της ενέργειας με καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναπτύξουν την «ενεργειακή» και «περιβαλλοντική» τους συνείδηση.

 • Μουσικοκινητική

  Κινητική δραστηριότητα που προβληματίζει τα παιδιά όσον αφορά το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Δ’ Μέρος

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Διασκεδαστικό παιχνίδι

  που μαθαίνει στα παιδιά το οικολογικό και ειδικά το ενεργειακό αποτύπωμα και τον τρόπο υπολογισμού του.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα