Ο ξένος, ο άλλος, εγώ!

 

Παρουσίαση του προγράμματος για:

A’ Μέρος

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B’ Μέρος

Εισαγωγή στο θέμα

 • Με τη βοήθεια οπτικού υλικού

  προσεγγίζεται η διαφορετικότητα και οι διάφορες μορφές της. Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι διάφορες εικόνες και συζητούν για τα δικαιώματα που έχουν όλοι ανεξαρτήτως οι άνθρωποι.

Γ’ Μέρος

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Μουσικοκινητική

  Ένα όμορφο μουσικό ταξίδι με τραγούδια άλλων λαών που ακούγονται και συνεπαίρνουν τα παιδιά κάνοντάς τα να χορέψουν και να βιώσουν εικόνες από άλλες χώρες και ηπείρους.

 • Αφήγηση παραμυθιού

  Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού, με στόχο να πάρουν τα παιδιά ερεθίσματα και να δουν θετικά τους «διαφορετικούς».

 • Κινητικές δραστηριότητες

  Ομαδικές κινητικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά μπαίνουν στη θέση των «διαφορετικών».

 • Θεατρικό παιχνίδι – παντομίμα - αυτοσχεδιασμοί

  Θεατρικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά ανακαλύπτουν πόσο διαφορετικά βιώνουν τον κόσμο κάποιοι άνθρωποι και αποκτούν κίνητρα για συνεργασία και ομαδικότητα.

 • Οπτικό υλικό

  Προβολή πρωτότυπου οπτικού υλικού και συζήτηση ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι άνθρωποι.

 • Αυτοσχεδιασμοί

  Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί εμπέδωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Δ’ Μέρος

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Καταγραφή πρωτότυπων συνθημάτων υπέρ της ισότητας των ανθρώπων.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα