Ο ξένος, ο άλλος, εγώ!

 

Παρουσίαση του προγράμματος για:

A’ Μέρος

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Γνωριμία με την ομάδα μέσα από το παιχνίδι.

B’ Μέρος

Εισαγωγή στο θέμα

Γ’ Μέρος

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Μουσικοκινητική

  Ένα όμορφο μουσικό ταξίδι με τραγούδια άλλων λαών που ακούγονται και συνεπαίρνουν τα παιδιά κάνοντάς τα να χορέψουν και να βιώσουν εικόνες από άλλες χώρες και ηπείρους.

 • Κινητικές δραστηριότητες

  Ομαδικές κινητικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά μπαίνουν στη θέση των «διαφορετικών».

 • Θεατρικό παιχνίδι – παντομίμα - αυτοσχεδιασμοί

  Θεατρικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά ανακαλύπτουν πόσο διαφορετικά βιώνουν τον κόσμο κάποιοι άνθρωποι και αποκτούν κίνητρα για συνεργασία και ομαδικότητα.

 • Οπτικό υλικό

  Προβολή πρωτότυπου οπτικού υλικού και συζήτηση ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι άνθρωποι.

 • Αυτοσχεδιασμοί

  Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί εμπέδωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Δ’ Μέρος

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Καταγραφή πρωτότυπων συνθημάτων υπέρ της ισότητας των ανθρώπων.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα