#ΓίνεΗαλλαγή

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας 4- 8/10 /2021, όλη η σχολική μονάδα θα ενεργεί με δράσεις. Οι καθηγητές θα επιλέξουν έναν παγκόσμιο στόχο και θα κάνουν στο μάθημά τους είτε παρουσίαση, είτε ενημέρωση είτε κάποιο βίντεο. Επομένως θα ασχοληθούμε με πολλούς στόχους για να μεταδώσουμε τα μηνυματά μας, καθώς και θα κάνουμε πολλές δράσεις.

Στο τέλος θα συντάξουμε επιστολή στον Δήμαρχο, και θα ανεβάζουμε κάθε μέρα στην ιστοσελίδα μας τις δράσεις που πραγματοποιούνται.

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Ζωντανή
  • 1 εβδομάδα
  • 4-8/10