Δεν υπάρχει: “δεν μπορώ”, υπάρχει: “θα το καταφέρω”

Μπορείς εσύ, μπορώ κι εγώ σε έναν καλύτερο κόσμο να ζω

Να αναγνωρίσει η ομάδα των παιδιών την αξία του περιβάλλοντος και κλίματος για τη ζωή μας και με ομαδοσυνεργατική να σκεφτούμε κριτικά για τους κινδύνους που τα απειλούν και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να θωρακίσουμε, να δημιουργήσουμε και επικοινωνήσουμε τις ιδέες και προτάσεις μας!

  • Δράση για το Κλίμα
  • Ζωντανή
  • 1 εβδομάδα
  • Απρίλιος 2022
  • 21