Διάλογος για το Σχολικό Κανονισμό

Διάλογος για το Σχολικό Κανονισμό

Μετά την περσινή αναμόρφωση του Σχολικού Κανονισμού, είναι κοινό μας μέλημα να πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς διάλογος με τους μαθητές αναφορικά με τις αρχές που διέπουν τις συγκεκριμένες διατάξεις. Η γνώμη και η τοποθέτηση των μαθητών ακούστηκε απρόσκοπτα σε κάθε τμήμα, κατόπιν σχετικής συζήτησης με τον υπεύθυνο καθηγητή, ώστε να συνυπολογιστούν οι τρέχουσες ανάγκες τους και να διασφαλιστεί η μέγιστη υποστήριξη της ευρυθμίας της σχολικής μας κοινότητας. Η δημοκρατική αυτή αντίληψη αναφορικά με το Σχολικό Κανονισμό καλλιέργησε στους μαθητές την αίσθηση της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης για κάθε πεδίο στο οποίο συμφωνήσαμε ως ομάδα, εφόσον δόθηκε και η δυνατότητα προσθήκης πεδίων από τις προτάσεις των μαθητών. Η συγκεκριμένη δράση εκτός από το λειτουργικό της χαρακτήρα αποτέλεσε και μια εκπαιδευτική διαδικασία στην εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών, εν όψει της εκλογής των μαθητικών συμβουλίων.

  • Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί θεσμοί
  • Ζωντανή
  • 1 εβδομάδα
  • 20/9-24/9
  • 8.00- 12.00
  • 225