Δράσε για τους Στόχους

Τώρα που έμαθες τι μπορείς να κάνεις, μη μένεις αμέτοχος, ξεκίνα με τους συμμαθητές σου / με τους φίλους σου ένα Σχέδιο για την Αλλαγή της Περιοχής σου!

Πες και σε άλλους, ας γίνετε πολλοί! Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν να μείνει πίσω!

  • Παρατήρησε τα προβλήματα της περιοχής σου. Τι θα μπορούσε να αλλάξει;
  • Επίλεξε ένα θέμα. Αποφάσισε που θα δώσεις βάρος.
  • Σύνδεσε το πρόβλημα με τους Παγκόσμιους Στόχους.
  • Ανάπτυξε ένα σχέδιο δράσης.
  • Υλοποίησε το σχέδιο δράσης.
  • Κάλεσε κι άλλους να βοηθήσουν!

Οι στόχοι