Εβδομάδα “σχολικής “ αλληλεγγύης …

DBEE9EB9-DB80-42D9-8187-0687C6704D78

Η συνεισφορά προς αλλήλους εκδηλώθηκε από τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ , οι οποίοι συγκέντρωσαν σχολικές τσάντες ,κασετίνες ,τετράδια και γραφική ύλη και τα διέθεσαν στα “Παιδικά Χωριά SOS” συνεισφέροντας και εκείνα με τη σειρά τους στο μεγάλο έργο που προσφέρει  ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Συνδυάζοντας την κυκλική οικονομία (τα είδη που συλλέχθηκαν ήταν χρησιμοποιημένα στο παρελθόν αλλά σε άριστη κατάσταση ) και τις ενότητες στην έκθεση «αλληλεγγύη – ανθρωπισμός -κοινωνικές ανισότητες» η δράση είχε ως στόχο να συμβάλλει στην αφύπνιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών μας στα θέματα των Παγκόσμιων Στόχων για ποιοτική εκπαίδευση ,λιγότερες ανισότητες και συνεργασία , διαμορφώνοντας τους ενεργούς πολίτες του αύριο.

  • Λιγότερες Ανισότητες
  • Ζωντανή
  • 27/10/2021-01/10/2021
  • 06/10/2021
  • 10-12