Εθελοντές Μέντορες και Θερινό Σχολείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στην Κρήτη

csr_b-1920x960

H Περιφέρεια Κρήτης, η Υγειονομική Περιφέρεια και τα, Νοσοκομεία της Κρήτης από κοινού προώθησαν την στήριξη των δομών Υγείας του νησιού μέσω της ενθάρρυνσης του εθελοντισμού. Στόχος της Περιφέρειας ήταν και παραμένει η συνδρομή στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της κοινότητας και στην αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων από ύποπτα κρούσματα, περιορίζοντας την επιμόλυνση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που δύναται να έρθει σε επαφή μαζί τους, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτό το δεδομένο διατηρεί μόνιμα ανοιχτή την δημόσια πρόσκληση σε όλους που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν εθελοντικά σε αυτόν τον αγώνα.

  • Ποιοτική Εκπαίδευση
  • Ζωντανή
  • http://ris3.crete.gov.gr/mentoring-road-csr/
  • 6 μήνες
  • Αύγουστος 2020
  • Πρωί - Απόγευμα
  • Ηράκλειο, Ελλάδα
  • 100