ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Home / SDGs week 2020 - Actions / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
λήψης

Με οκτώ (8) σύγχρονα drones εξόπλισε η Περιφέρεια Κρήτης τα Περιφερειακά Τμήματα Κρήτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα τους με εξοπλισμό που 

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Ζωντανή
  • https://www.google.com/search?q=+drones+++++&rlz=1C1GCEU_elGR923GR923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiNgfqBh9_tAhWITcAKHUhXDnYQ_AUoAnoECAUQBA&biw=1920&bih=912#imgrc=IvrSFY1z_IWAGM
  • ενίσχυση ικανότητας για την αντιμετώπιση πάγιας ανάγκης
  • 03/11/2020
  • ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  • μοίρες
  • 20

Leave a Reply