Ευαισθητοποιήστε τους εργαζόμενους στην επιχείρησή σας!

Ενημερώστε και αφυπνίστε το δίκτυο εργαζομένων και συνεργατών σας συμβάλλοντας στον πολλαπλασιασμό των Ενεργών Πολιτών που δρουν υπεύθυνα μέσα από την επαγγελματική και προσωπική τους καθημερινή δραστηριότητα.

 

  • Αναπτύξτε εσωτερικές καμπάνιες αφύπνισης & ενημέρωσης με ηλεκτρονικό & έντυπο τρόπο στους χώρους εργασίας.
  • Εκπαιδεύστε τους υπεύθυνους των τμημάτων για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και κάντε τους εσωτερικούς Πρεσβευτές Βιωσιμότητας, οι οποίοι θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εξορθολογιστική διαχείριση των εταιρικών πηγών (resources).
  • o Δημιουργήστε το εταιρικό σας Δίκτυο Ενεργών Πολιτών με επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις και προτροπή σε προσωπικές και συλλογικές δράσεις.
  • Απευθυνθείτε στις οικογένειες των εργαζομένων και των συνεργατών σας και παρέχετε οργανωμένα ενημερωτικά εγχειρίδια υπεύθυνης δράσης, με παιχνίδια & δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
  • Μετατρέψτε μια εταιρική συνάντηση σε μια ημέρα βιώσιμης ανάπτυξης με την υιοθέτηση ενός θέματος και με βιωματικές δραστηριότητες για τους εργαζομένους. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στις εταιρικές γιορτές που συμμετέχουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους.

Οι στόχοι

 Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας.