ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

βιώσιμης ανάπτυξης  2

Φέτος, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κινητοποίησε τους μαθητές όλων των τάξεων του ΓΕΛ Πλατέος Κορυφής οι οποίοι χωρισμένοι σε τάξεις δραστηριοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην προώθηση του θεσμού. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται είναι η ενθάρρυνση των  πολιτών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση τους στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης

  • Καλή υγεία και Ευημερία
  • Ζωντανή
  • εβδομαδιαία
  • 21 εως 25 Σεπτεμβρίου
  • 180