Καθαρές θάλασσες

Τα παιδιά ενημερώνονται για το λιμάνι που βρίσκεται κοντά τους και τα προβλήματα που υπάρχουν.

  • Ζωή στο Νερό
  • Ζωντανή