καθαρισμός ακτής

  1. Ενημερώνουμε τα παιδιά για τη σημασία που έχει η καθαρή ακτή για τον άνθρωπο και τη θαλάσσια ζωή
  2. Σε συνεργασία με τους γονείς κάνουμε καθαρισμό της κοντινής ακτής
  3. Ειδοποιούμε την υπηρεσία Καθαρισμού του Δήμου για αποκομιδή των σακούλων
  • Ζωή στο Νερό
  • Ζωντανή
  • μια ημέρα ενημέρωσης και ένα πρωινό δράσης
  • 6/10/21
  • 10.00'
  • Ραφήνα, Ελλάδα
  • 28