Κινητοποιήστε τις τοπικές κοινωνίες!

Στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας, μεγάλο ρόλο παίζει η ενεργοποίηση όλων, κατοίκων και συλλογικών φορέων, σε τοπικό επίπεδο ώστε να προωθηθούν οι θεματικοί στόχοι σε κάθε περιοχή αναλόγως των τοπικών προτεραιοτήτων για την επίτευξη της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων.

 

  • Καμπάνια ενημέρωσης, αφύπνισης και ενεργοποίησης

    της τοπικής κοινωνίας για τους Παγκόσμιους Στόχους μέσα από τη συμμετοχή τους στον Ετήσιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools και της ανάδειξης των καλύτερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε τοπικό επίπεδο.

  • Διεξαγωγή τοπικών διαλόγων in action σε επίπεδο γειτονιάς

    για την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καταγραφή απόψεων-προτάσεων για την ανάπτυξη δράσεων παρέμβασης σε συνεργασία με συλλογικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς.

  • Οργάνωση τοπικής εβδομάδας in action

    με δράσεις αφύπνισης & ενημέρωσης των κατοίκων και των συλλογικών φορέων της τοπικής κοινότητας για τους Παγκόσμιους Στόχους και σύνδεση της με το European Sustainability Week.

Οι στόχοι

 Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας.