Κοινωνική & Συναισθηματική νοημοσύνη

erasmus

Πιλοτικό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των αναγκών των μαθητών με ζητούμενη τη συναισθηματική νοημοσύνη ώστε μετά από σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να σχεδιάσουμε την παρέμβαση στο σχολείο από Γενάρη.

  • Λιγότερες Ανισότητες
  • Ζωντανή
  • ετήσια
  • 9/2020-6/2021
  • 230