Μαθαίνω για τους 17 στόχους παίζοντας

Τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού μαθαίνουν για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Ζωντανή
  • 45'
  • 8.10.2021
  • 10:45
  • Αθήνα, Ελλάδα