Με τη συνεργασία όλων μας, οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ γίνονται πραγματικότητα

Εσωτερική ενημέρωση στους εργαζόμενους των εταιρειών του Ομίλου Quest για τους 17 Στόχους

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Διαδικτυακή
  • Μηνιαία
  • 25 Σεπτεμβρίου
  • 1900