Μηνύματα Ειρήνης (ΙΙ)

2η μέρα δράσης

2η ημέρα δράσης:Συνεχίσαμε με το δεύτερο σύμβολο της ΕΙΡΗΝΗΣ, το περιστέρι. Κάναμε αναφορά στο σύμβολο αυτό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κατασκευάσαμε στην τάξη τα περιστέρια μας και γράψαμε πάνω σε αυτά τους στίχους του ποιήματος/τραγουδιού “Αν όλα τα παιδιά της Γης”.  Στη συνέχεια, συζητώντας δημιουργήσαμε κι άλλα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά βρίσκονται στο βιντεάκι με τίτλο “Μηνύματα ΕΙΡΗΝΗΣ (ΙΙ)”. Στο σχόλασμα, οι μαθητές φώναξαν τα μηνύματά τους στους γονείς που περίμεναν.

  • Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί θεσμοί
  • Διαδικτυακή
  • https://animoto.com/play/qc9G4cAJ94HR2AH8insg3Q
  • 22/9/2020
  • Στο σχόλασμα των παιδιών
  • Πεύκη, Αττική