Μια Οικοσυμμαχία για την αειφορία

bravoschools

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία όλων των νηπιαγωγείων από τη Στερεά Ελλάδα που ανήκουν στη σύμπραξη σχολείων «Μια Οικοσυμμαχία για την αειφορία». Τα σχολεία, σε συνεργασία με τις οικογένειες των παιδιών, την τοπική κοινότητα και διάφορους φορείς στοχεύουν, μέσα από την πολυποίκιλη δραστηριοποίησή τους, στην ενημέρωση και ενεργοποίηση όλων σχετικά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι ώστε όλοι να αναλάβουν δράση σαν ενεργοί πολίτες, χτίζοντας υγιείς σχέσεις μεταξύ τους. Η συνεργατική αφίσα που δημιούργησαν παρουσιάζει τα βήματα που κάνει το καθένα από αυτά προς την κατεύθυνση της αειφορίας με τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων. bravoschools

  • Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
  • Διαδικτυακή
  • 4ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας,Ελλάδα