«Πάω στο Σχολείο με τα πόδια»

Πράσινη μετακίνηση (αφισα)-bf5b2f82

Το Σχολείο μας αναλαμβάνει δράσεις και στηρίζει την αλλαγή που πρεσβεύουν οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους στόχους 11 και 13 προτείνεται από το Σχολείο η Δράση «Πάω στο Σχολείο με τα πόδια» τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες του Σχολείου μας παροτρύνονται να έρθουν με τα πόδια στο Σχολείο, αν μπορούν και σε μικρές ομάδες παιδιών, με συνοδεία γονέα θέτοντας ως στόχο τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ενθάρρυνση όλων των κατοίκων να χρησιμοποιούν άλλα μέσα για την μετακίνησή τους όπως Μ.Μ.Μ., ποδήλατα αλλά και τα πόδια τους!    

  Την ημέρα εκείνη κάθε παιδί θα ενημερώσει τον εκπαιδευτικό της τάξης για το μέσο που χρησιμοποίησε για να έρθει στο σχολείο και θα παίρνει ένα πράσινο φύλλο που θα κολλήσει σε ένα τεράστιο δέντρο-poster. Με τον τρόπο αυτό θα φτιάξουμε το δικό μας «Δέντρο πράσινης μετακίνησης» ευαισθητοποιώντας τα παιδιά στους πράσινους τρόπους μετακίνησης  και μαθαίνοντάς τους να δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την υγεία όλων..

  • Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
  • Ζωντανή
  • 1 μέρα
  • 26-9-2022
  • 8:00-13:00
  • Μακεδονίας 2, Παπάγος
  • 200

Leave a Reply