Παραμύθι χωρίς όρια

banner_PXO_2_allCovers_pages-to-jpg-0001

Το «Παραμύθι Χωρίς Όρια» είναι η πρώτη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραμυθιών στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης. Αποτελείται από 20 ακουστικά/οπτικοποιημένα παραμύθια, 19 εκ των οποίων είναι των Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο και ένα των Εκδόσεων Άπαρσις. Τα παραμύθια αφηγούνται συγγραφείς, ηθοποιοί, εθελοντές του φορέα «Διαβάζω για τους Άλλους» και της Αμυμώνης. Η οπτικοποίηση έγινε υπό τις οδηγίες του προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης, ώστε κάθε παραμύθι να έχει διαφορετικό επίπεδο οπτικής προσαρμογής, για να γίνεται αντιληπτό από παιδιά με αντίστοιχο επίπεδο όρασης.

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η αύξηση της συμμετοχής των παιδιών με προβλήματα όρασης σε καίριες για την ανάπτυξή τους δραστηριότητες, η κοινωνική ενσωμάτωσή τους και η προάσπιση του βασικού δικαιώματος στην ψυχαγωγία και την εκπαίδευση.

  • Λιγότερες Ανισότητες
  • Διαδικτυακή
  • https://www.youtube.com/channel/UCSaKWed-2HcMT_nEkdt8Vow/videos
  • 2019-2021
  • Ελληνικό, Αθήνα, Ελλάδα
  • 850