Προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων

inactionSDGs_partner_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γνωστοποίηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων μέσω δράσεων εθελοντισμού όπως καθαρισμοί περιβάλλοντος, αιμοδοσίες, συγκέντρωση χορηγιών – προσφορών προς συλλόγους με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Ζωντανή
  • https://www.facebook.com/giokasapidis/videos/1205189906510401/
  • 19-26 Σεπτεμβρίου
  • 19-26 Σεπτεμβρίου

Leave a Reply