Εθελοντική Αιμοδοσία

osekoz

Εθελοντική Αιμοδοσία με ενημέρωση για τα Αιμοπετάλια και τα βλαστοκύτταρα.

Εγκαίνια στα νέα γραφεία του Συλλόγου