Σημαία Αειφόρου Σχολείου

Σημαία Αειφόρου Σχολείου

Έχοντας ολοκληρώσει 2ετή δέσμευση στις αρχές της Αειφορίας αναμένουμε την παραλαβή του Αειφόρου Σχολείου από την Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και ανανεώνουμε τη συνέχεια της πορείας μας στο Πρόγραμμα “Αειφόρο Σχολείο”

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Ζωντανή
  • 230