Συγκέντρωση σχολικών σε ευπαθείς μαθητές

Σχολικά είδη

Συγκέντρωση σχολικών ειδών για την υποστήριξη μαθητών και φοιτητών για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Με την υποστήριξη εθελοντικών ομάδων (ACTION TEAM), μελών μας και πολιτών.

  • Μηδενική Φτώχεια
  • Ζωντανή
  • 3 ημέρες
  • 2,3,4/9/2020
  • 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
  • Καβάλα, Ελλάδα