Συμμετοχή του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Ελληνική Εβδομάδα Δράσης

Έγινε ανακοίνωση της συμμετοχής μας ως partner της δράσης με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου, χρησιμοποιώντας και τα hashtags της καμπάνιας. Έγινε ανακοίνωση στο μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο του Ινστιτούτου, το οποίο αποστέλλεται σε βάση 14.000 αποδεκτών και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ, στην κεντρική σελίδα ,με  πρόσκληση για συμμετοχή και άλλων στην καμπάνια.

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • 14000