Συνδεθείτε με τους Στόχους!

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν την πλέον έγκυρη agenda, στην οποία καταγράφονται οι προκλήσεις που θα πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Εάν, λοιπόν, είστε ένας Υπεύθυνος Οργανισμός, οι παγκόσμιοι στόχοι σας προσφέρουν μια ευκαιρία για την υιοθέτηση και για την ανάπτυξη δράσεων πάνω σε έναν από αυτούς.

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι μαζί με τους υποστόχους τους παρέχουν μεγάλου εύρους δυνατότητα διασύνδεσης με όλους τους Οργανισμούς, ανεξαρτήτως περιοχής δραστηριοποίησης ή μεγέθους.

  1. Εξετάστε πρώτα κατά ποιο τρόπο μπορείτε να συνδέσετε ένα μέρος της δραστηριότητάς  σας μαζί τους.
  2. Δείτε τους θεματικούς πυλώνες, πάνω στους οποίους αναπτύσσετε την εταιρική στρατηγική της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού σας.
  3. Συνδεθείτε με κάποιες από τις θεματικές που περιέχονται στην ανάλυση των ουσιωδών θεμάτων της δραστηριότητάς σας.
  4. Αναλύστε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Αναλόγως του κοινού-ομάδας, στην οποία θέλετε να απευθυνθείτε, μπορείτε να αποφασίσετε το είδος της δραστηριοποίησής σας πάνω στους 17 Παγκόσμιους Στόχους: οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι οικογένειές τους, η τοπική κοινωνία. 

  1. Εργαζόμενοι & Δίκτυο Συνεργατών 

Συμβάλλετε στην ενημέρωση και αφύπνιση του δικτύου εργαζομένων και συνεργατών σας, ενεργοποιώντας τους ώστε να δρουν υπεύθυνα μέσα από την επαγγελματική τους και προσωπική τους καθημερινή δραστηριότητα.

Δημιουργήστε το εταιρικό σας Δίκτυο Ενεργών Πολιτών !

  1. Σχολική Κοινότητα

Εκπαιδεύστε τους ενεργούς πολίτες του αύριο και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους με προγράμματα εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

Συμβάλλετε και εσείς στη διαμόρφωση υπεύθυνων μελλοντικών πολιτών!

  1. Τοπική Κοινωνία 

Στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας, μεγάλο ρόλο παίζει η ενεργοποίηση των κατοίκων και των συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο ώστε να προωθηθούν οι θεματικοί στόχοι σε κάθε περιοχή αναλόγως των τοπικών προτεραιοτήτων για την επίτευξη της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων.

Λάβετε έναν ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας!

Σας καλούμε να γίνεται μέρος της αλλαγής και να συμβάλλετε ενεργά
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Οι στόχοι

 Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας.