Συνεργασία με την τοπική κοινωνία

Συνεργασία με την τοπική κοινωνία

Η συνεργασία μας με το Δήμο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών υπήρξε πολύτιμη, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, τη χορηγία υλικού καθαριότητας και προστατευτικών μασκών για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

  • Καλή υγεία και Ευημερία
  • 14-21/9/2020
  • 230