Εκπαίδευση για την προστασία της άγριας φύσης

anima

Για μια ακόμη χρονιά η Anima προσκαλείται στο χώρο του σχολείου μας για να ενημερώσει τους μαθητές για την ανάγκη σεβασμού και προστασίας της άγριας φύσης. Οι μαθητές θα υιοθετήσουν ένα από τα προστατευόμενα πτηνά του οργανισμού και θα διαμορφώσουν υγιείς στάσεις αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον.

  • Ζωή στη Στεριά
  • 2 ημέρες
  • 14-15/10
  • 86