Τα δικαιώματα του παιδιού με απλά λόγια

Ως πειραματικό αποτελεί  το χώρο διερεύνησης και ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών.  Το σχολείο έχει εμπειρία σε περιβαλλοντικά προγράμματα και δίκτυα με μία σειρά διακρίσεων και βραβεύσεων . Η συστηματική δουλειά της στροφής της σχολικής μας μονάδας στην αειφορία επιβεβαιώθηκε και με το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό αειφόρο σχολείο. Γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια προσανατολισμού των αναλυτικών μας προγραμμάτων προς την αειφορία  βασισμένα πάντα στις ανάγκες τις τοπικής μας κοινωνίας.  Επιδιώκουμε οι μαθητές μας  να αναπτύξουν στάσεις , δεξιότητες και αξίες στραμμένες στην αειφορία , ώστε να είναι ικανοί  στην επίλυση των σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων με γνώμονα την ποιότητα ζωής τους η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Βασικός μας σκοπός και όραμα είναι  η σχολική μας  μονάδα  να  υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να  προάγει την αειφορία και τον πολιτισμό και να διαμορφώνει  ενεργούς , δημιουργικούς και περιβαλλοντικά εγγράμματους  πολίτες.

Στη σχολική μας μονάδα χτίζουμε τον πολίτη με οικολογική παιδεία , οικολογική συνείδηση , ενεργό και υπεύθυνο στο κοινωνικό πεδίο, υιοθετώντας το  «Κατανοώ για να δράσω». Πιστεύοντας πως η ανάληψη δράσης δεν είναι αποκλειστική υπόθεση των κυβερνήσεων, αλλά υπόθεση όλων. Αφου ενημερώσαμε όλη τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των μαθητών/τριων μας  για τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους, περάσαμε σε μία σειρά δράσεις για να ευαισθητοποιήσουμε και την τοπική κοινωνία. Έτσι ώστε συνολικά όλοι να διαμορφώσουν νέο ήθος , νέες αξίες , νέους κοινωνικούς στόχους  προκειμένου  να σχηματίσουν μια διαφορετική αντίληψη για τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος…

  • Λιγότερες Ανισότητες
  • Διαδικτυακή
  • https://www.youtube.com/watch?v=S005i6rSRv8&feature=youtu.be
  • Σεπτέμβριος 2020