Τα Παγκάκια της Φιλίας

Τα Παγκάκια της Φιλίας

Κανένα παιδί μόνο του, κανένας χωρίς φίλο. Ισχυρός ο Θεσμός της Φιλίας στο Νηπ/γείο, θεμέλιος λίθος για τη Συνεργασία,την Ομαδικότητα αλλά και τη Φιλοσοφία μας “Όλοι μαζί μια ομάδα”

  • Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί θεσμοί
  • Ζωντανή
  • 1 ΗΜΕΡΑ
  • 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  • 17ης Νοεμβρίου 119, Χολαργός 15562