Υπεύθυνη στάση απέναντι στο κλίμα.

eco

Ως πολίτες του κόσμου τα παιδιά πρέπει να καλλιεργήσουν περιβαλλοντική ενσυναίσθηση και να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στα θέματα του περιβάλλοντος ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υγιές μελλοντικό περιβάλλον.

Στόχος των δραστηριοτήτων μας είναι να υιοθετήσουμε συμπεριφορές που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας με σκοπό την  μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος.

Το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει με την υπερκατανάλωση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να επιλυθεί αντικαθιστώντας τις πηγές αυτές με ανανεώσιμες πηγές όπως είναι η αιολική ενέργεια( ενέργεια του ανέμου).
Η χώρα μας διαθέτει ισχυρούς ανέμους, βουνοκορφές και απομονωμένα νησιά. Μεμονωμένες ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα λειτουργούν ήδη σε πολλές περιοχές και αναμένεται να αυξηθούν.

Το ενεργειακό μου αποτύπωμα

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη κατηγορία π.χ Ηλεκτρισμός και φτιάχνει το δικό της scratch. Η εκπαιδευτικός παίρνει τις εργασίες όλων και φτιάχνει το τελικό scratch που αφορά το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα.

https://scratch.mit.edu/projects/571161614

Οι μαθητές της Ε’ τάξης  κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες χρησιμοποιώντας το πακέτο wedo2 και τις προγραμματίζουν.

https://vimeo.com/607393908

Οι μαθητές της Δ’ τάξης βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο (Wikipedia) για τη λειτουργία των ανεμογεννητριών, τις σχεδιάζουν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή scratch και φτιάχνουν μικρές ιστοριούλες!

https://www.ourboox.com/books/wind-turbines-from-4th-grade-of-the-54th-primary-school-of-piraeus/

Μαθαίνω να ανακυκλώνω μέσα από την κωδικοποίηση:

Όσες περισσότερες δράσεις και καμπάνιες προωθηθούν σε σχέση με την ανακύκλωση, τόσοι περισσότεροι άνθρωποι όλων των μορφωτικών επιπέδων θα ενημερωθούν για την αξία της στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές μαθαίνουν την αξία του να ανακυκλώνουν συγκεκριμένες κατηγορίες σκουπιδιών και φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες στο Scratch.

https://www.ourboox.com/books/μαθαίνω-να-ανακυκλώνω-μέσα-από-την-κωδ/

Οι μαθητές κατασκευάζουν μια ρομποτική κατασκευή που απεικονίζει μια βάρκα φιλική προς το περιβάλλον.

https://youtu.be/YBnWlT5uka0

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη ρομποτική κατασκευή για να πειραματιστούν σχετικά με την άνωση του νερού. Επίσης, την προγραμματίζουν να κινείται o έλικας με την ένταση του ήχου, η οποία θεωρούμε ότι  προσομοιώνει την ένταση  του ανέμου.

https://youtu.be/AyH6k8ApuMA

  • Δράση για το Κλίμα
  • Ζωντανή
  • 4 μήνες
  • Σπυροπούλου 27,Πειραιάς, Ελλάδα
  • 25