Φρόντισε το σπίτι μας τον πλανήτη μας

IMG_3229

Η δράση αυτή είχε βασικό στόχο την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και αισθήματος υπευθυνότητας ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί μέσα από τη βιωματική δράση και παρατήρηση να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δρουν εθελοντικά στο πλαίσιο της ενεργού πολιτειότητας. Αποτέλεσμα της δράσης ήταν η δημιουργία ενός ενημερωτικού τρίπτυχου με συμβουλές από τους μαθητές προς τους γονείς τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

  • Δράση για το Κλίμα
  • Ζωντανή
  • 2 εβδομάδες
  • 22/09/2020
  • 9:00
  • Κάλυμνος, Ελλάδα
  • 30