Φυσιολάτρες σε δράση

Η πρόκληση

Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, συμβάλλοντας θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Η ομορφιά της φύσης και η αγάπη για τον πολιτισμό ενώνονται σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο τα παιδιά:

 • εξοικειώνονται με τα στοιχεία της φύσης (μυρωδιές, ήχοι)
 • γνωρίζουν το περιαστικό πράσινο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • ανακαλύπτουν διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας
 • εντοπίζουν ίχνη του οικοσυστήματος  πληροφορούνται για τις τροφικές αλυσίδες και την προστασία των ζώων
 • αντιλαμβάνονται τη σημασία της ύπαρξης πράσινων χώρων για τη ζωή των έμβιων όντων
 • συνειδητοποιούν τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον
 • απολαμβάνουν παιχνίδια στη φύση
 • δημιουργούν έργα σχετικά με αυτή
 • αναζητούν τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου.

Η προσέγγιση

Τα παιδιά ανακαλύπτουν μέσα από την παρατήρηση και το βίωμα τη σημασία της φύσης για την ύπαρξη των έμβιων όντων και μέσα από δράσεις πεδίου και ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι βρίσκουν τρόπους προστασίας της.

 • Ζωή στη Στεριά
 • Ζωντανή
 • Εκκλησιοχώρι, Ελλάδα
 • 20